Ihmiset menestystä tekemässä

Kiertäessäni menestyneissä suomalaisyrityksissä haastattelemassa sen avainhenkilöstöä, olen päässyt näkemään kattavan läpileikkauksen suomalaisesta yrityskulttuurista. On ollut todella suuri ilo huomata, että menestyksen lisäksi juhlateoksen yrityksiä ja organisaatioita yhdistää yksi asia: henkilöstöstä huolehtiminen. Uskon, että nämä kaksi asiaa, menestys ja hyvinvoiva henkilöstö, liittyvät tiiviisti toisiinsa.

Erilaiset tutkimukset ja työpaikoilla toteutetut kyselyt ovat jo pitkään kertoneet henkilöstön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantavan tuottavuutta. Väite vaikuttaa omien havaintojeni pohjalta pitävän paikkansa. Vierailemissani yrityksissä hyvän yhteishengen ja tyytyväisten työntekijöiden merkitystä korostetaan aina toimitusjohtajan tasolta asti.

Toimivat työtilat ja työvälineet, erilaiset edut ja kannustimet sekä kiitos hyvin tehdystä työstä ovat yleensä asioita, jotka mainitaan samassa lauseessa tyytyväisten työntekijöiden kanssa. Näiden tärkeiden perusasioiden lisäksi menestyneissä yrityksissä henkilöstö kokee tekevänsä jotakin merkittävää. Esimerkiksi Vaisalan henkilökunta tiedostaa, että heidän valmistamansa mittaus- ja havainnointilaitteensa pelastavat päivittäin ihmishenkiä esimerkiksi varoittaessaan luonnonkatastrofeista. Biolanilla puolestaan paiskitaan tietoisesti töitä kestävän kehityksen ja ekologisemman elämisen eteen.

Suomalaisyrityksen menestykselle tuntuu olevan ominaista myös vähäinen hierarkia. Isommissakin organisaatiossa tittelit esiintyvät lähinnä käyntikorteissa ja toimitusjohtajaan ei kukaan viittaa allekirjoittanutta päätoimittajaa lukuun ottamatta sukunimellä. Tällainen matalan hierarkian toimintamalli mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi tuoda ylemmän portaan tietoon havaitsemansa ongelman joko tuotannossa tai vaikkapa työturvallisuudessa. Tämä koetaan organisaatioissa ennen kaikkea vahvuutena ja voimavarana.

Työntekijöiden muistaminen sekä suora palkitseminen erilaisilla bonuksilla on toki tärkeää, mutta suomalaisyrityksissä henkilöstön hyvinvointi on ankkuroitu pintaa syvemmälle.

-Antti Kekola, päätoimittaja

Takaisin